Het kamp voor Sociale Jeugdzorg 'Het Witte Zand' te Zweeloo

Dit kamp is in 1941 tijdelijk opgericht en was in gebruik bij de Arbeidsdienst, later door de Sicherheidsdienst.
Later na de bevrijding werd het enige tijd gebruikt voor het onderbrengen van politieke delinquenten. In 1949 werd het kamp vanwege het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in gebruik gesteld t.b.v. de Sociale Jeugdzorg. Sedertdien werden jaarlijks in het barakkenkamp het Witte Zand 3 kampen georganiseerd.

De duur van ieder kamp was steeds 3 maanden en de deelnemers bestonden oorspronkelijk uit Rooms Katholieke jongens van 8 - 14 jaar. De leiding was eveneens Rooms Katholiek. Halverwege de zestiger jaren is de R.K.-signatuur vervallen. Halverwege de zeventiger jaren werd het oude barakkenkamp vervangen door nieuwbouw.

Rond 1990 is Het Witte zand gefuseerd met de Eikenhorst uit Diever en heet dan de Baanderhoek en is in 1992 opgeheven. Later is op deze plaats het Asielzoekerscentrum ondergebracht. Het adres van de lokatie is Gelpenbergweg 15-17 Zweeloo.

Bron: Gemeentearchief Zweeloo 1920-1997 inv.nrs. 1704-1705