Stukken van algemene aard

 • Notulen van de raad. 1850-1976. 17 delen, 6 banden en 2 ordners N.B. In de periode 1 juli 1941 – oktober 1945 is er niet vergaderd. Het elders wel aangetroffen register van besluiten van de burgemeester, waarnemende de taak van de gemeenteraad, ontbreekt.
 • (A1) Besluiten van de raad met bijlagen. 1897-1924. Met lijst van raadsbesluiten. 1920-1921. 1 doos
 • Raadsbesluiten, met verwijzingen naar bijbehorende dossiers. 1948-1960. 2 delen
 • Besluiten van burgemeester en wethouders. 1850-1911 2 delen
 • (A2) Agenda’s, tevens besluitenlijsten van burgemeester en wethouders. 1911-1934 2 dozen
 • Kopieboeken van uitgaande brieven van de burgemeester, 1850-1876, met enkele brieven betreffende betalingsopdrachten aan een bank tot 1887. 1 deel
 • Kopieboeken van uitgaande brieven van de burgemeester en van burgemeester en wethouders. 1851-24 mei 1916. 15 delen en 1 katers N.B. De nummering van deze serie en het vorige inventarisnummer loopt parallel; onduidelijk is wat het criterium voor inschrijving is één van beide is geweest, als het gaat om brieven van de burgemeester (te herkennen aan de aanhef ik heb de eer” in plaats van “wij hebben de eer”); zie ook de inleiding, hoofdstuk 1).
 • Ingekomen stukken, 1850-1923, met agenda’s 1850-1891, minuten van verzonden stukken, 24 mei 1916-1923. 36 dozen N.B. Niet op volledigheid gecontroleerd. Sommige gedeelten vooral aan de randen aangetast.
 • Agenda ingekomen stukken, 1892-1928, van verzonden stukken, 1910-1914, met trefwoordenindices, 1910-1918, 1923-1924. 10 delen
 • Dossiers, gerangschikt volgens de basisarchiefcode van de Vereniging van Nederlandse gemeenten. 1924-1985. 335 dozen N.B. Specificatie in een dossierinventaris op computer sinds 1086. Geselecteerd in 1980 (tot en met doos 130) en vanaf 1985 gelijktijdig met de afvoer (dozen 330-335). De genoemde dossierinventaris bevat ook specificaties van akten van overdracht onroerend goed, van personeelsdossiers, bouwvergunningen en hinderwetvergunningen, zie aldaar.
 • Vervallen dossierinventaris, met lijst van vernietigde stukken. 1973-1985. 3 banden
 • Agenda’s van ingekomen en van verzonden stukken, met verwijzingen naar classificatienummers van dossiers. 1925-januari/februari 1929. 2 omslagen
 • Agenda’s van ingekomen en van verzonden stukken. December 1944- juni 1975. N.B. 1946 is in twee onafhankelijke genummerde exemplaren gesplitst. Verdelingscriterium niet duidelijk. 17 delen
 • (A3-A4) Gemeenteverslagen. 1851-1923, 1933. 2 dozen
 • (A5) Gedrukte verordeningen. 1988-1923, 1933. 1 omslag
 • (A6) Register van afgekondigde strafverordeningen. 1916-1936. 1 katern
 • (A7) Agenda van verzonden processen-verbaal 1920-1944 1 deel
 • (A8) Repertoires van aan recht van registratie onderworpen akten. 1887-1917. 4 katernen