Stukken die niet tot de hiervoor genoemde archieven behoren

98 (B42) Stukken betreffende vergoeding door de boer van Benneveld aan die van Zweeloo voor ten onrechte gestoken plaggen. 1786. 2 stukken
99 (B43) Akte van verhuur door de Drentsche Veen- en Midden-kanaalmaatschappij aan A. Strijk van een veenplaats in het Smeulveen te Emmen. 1864. 1 stuk
100 (B44) Gedrukte, deels met de hand bijgewerkte reglementen van wegen waterlossingen en zandverstuivingen. 1887-1912. 2 katernen