Waterstaat, wegen, landbouw

64 (B16) Stukken betreffende het verhoor van ingelanden inzake de oprichting van waterschappen. 1 omslag
65 (B17) Leggers van aan schouw onderworpen wegen en waterlossingen en van onderhoudsplichtigen. 1846-1866 1 omslag 
66 (B18) Leggers van aan schouw onderworpen wateroplossingen en onderhoudsplichtigen. 1879-1910. Met staat van door burgemeester en wethouders vastgestelde afmetingen. 1869, 1deel, 2 katernen en 1 stuk
67 (B19) Leggers van aan schouw onderworpen wegen en voetpaden en van onderhoudsplichtigen. 4 katernen
68 (B20) Stukken betreffende wijziging en aanleg van waterlossingen en onderhoudsplicht. 1862-1900, z.j. 1 omslag
69 (B21) Stukken betreffende onderhoudsplicht aan diverse wegen en voetpaden. 1854, 1870, z.j. 1 omslag
70 (B22) Stukken betreffende het zogenaamde boerwerken: onderhoud van wegen, voetpaden en waterlossingen, vervoer van brandstoffen voor openbare gebouwen en vervoer van personen en goederen, dat ten laste van de gemeente komt. 1885, z.j. 3 stukken
71 (B23) Bestek voor het maken van een houten brugdek op de brug over het Drostendiep. 1865 1 stuk
72 (B24) Besluit tot goedkeuring door gedeputeerde staten van de verdeling van de Mepperweide, voor zover het de wegen en waterlossingen betreft. 1852. Authentiek afschrift met bijlage 2 stukken
73 (B25) Stukken betreffende zandverstuivingen. 1852. 3 stukken
74 Verslagen betreffende de landbouw. 1868-1923. 2 dozen
75 (B26) Uittreksel uit een nota door de hoofdingenieur van Rijkswaterstaat betreffende de overdracht van de Hullen en Mantingerdijken door het rijk aan de gemeenten Westerbork, Beilen en Zweeloo. Circa 1865. 1 stuk
76 (B27) Stukken betreffende de wijziging van een omheining en een bermsloot bij de dokterswoning aan de weg Westerbork-Zweeloo-Oosterhesselen, met akte van overdracht aan de gemeente van de grond. 1903-1909. 1 omslag
77 (B28) Stukken betreffende de overdracht van grond en financiering van de Zweeloo-Sleen-Emmen. 1882-1885. N.B. Zie ook archiefgemeenteontvanger, inventarisnummer 92. 1 omslag
78 (B29) Stukken betreffende de aanleg en financiering van de straatweg Wezup-Oranjekanaal. 1915-1919. 1 omslag
79 (B30) Profieltekeningen van de weg Lhee-Meppen. Circa 1923. 4 bladen
80 (B31) Kaart en profieltekeningen van de weg Benneveld- De Klencke (deel uitmakend van de weg Oosterhesselen-Zuid-Sleen). 1921-1922 8 bladen
81 Legger van openbare wegen, met eerste en tweede wijzigingslegger. 1933-1988. 2 banden en 1 katern