Volkshuisvesting, hinderwet, begraving

57 Stukken betreffende de verlening van bouwvergunningen. 1904-1975 38 dozen 
N.B. Specificatie op straatnaam 1904-1988 in dossierinventaris; voor zover de straatnaam Niet is gedetermineerd specificatie op persoonsnaam 1904-1958, eveneens in de Dossierinventaris.
58 (B13) Verslagen betreffende de verbetering van de volkshuisvesting. 1902-1923. 1 omslag
59 (B14) Stukken betreffende de verlening van hinderwetvergunningen, chronologisch geordend. 1906-1919, 1925-1960. 1 omslag en 1 doos
60 Idem, alfabetisch geordend op straatnaam. 1961-1984. 8 dozen N.B. Zie specificatie in de dossierinventaris.
61 (B15) Staat van fabrieken en werkplaatsen opgemaakt ten behoeve van de Veiligheidswet (?), register van opgaven ingevolge de Veiligheidswet. Z.j., 1877-1879. 1 omslag
62 (B15a) Bestek voor de bouw van een lijkenhuis. 1874. 1 stuk
63 Registers van uitgifte van grafruimten. 1925-1988 5 delen