Sociale zaken

82 (B32) Opgave betreffende het financiële effect van de gewijzigde Armenwet (1870). 1876-1888 1 stuk
83 (B33) Stukken betreffende opname van de krankzinnigen J.J. Lich, F. Huisjes, G. Luchies en J. Kats in het gesticht te Zutphen. 1855-1886. 1 omslag
84 (B34) Stukken betreffende de bemoeienis van de burgemeester met nalatenschappen toekomend aan minderjarige. 1871-1909. 1 omslag
85 Stukken betreffende de Winterhulp Nederland en de Nederlandse Volksdienst. 1940-1943. 1 doos