Personeel

34 Personeelsdosiers. 1924- 1987. Met uittreksels uit raadsnotulen betreffende personeel van vóór 1924. 10 dozen 
N.B. Specificatie zie bovenvermelde dossierinventaris.