Onderwijs

86 (B35) Lijst van stemopneming van een vergadering van de marke Meppen betreffende afstand van een perceel grond voor een school te Meppen. 1860. Met omslag. 2 stukken N.B. Omslag bewaard wegens onduidelijkheid van de lijst.
87 (B36) Stukken betreffende de bouw van een school te Zweeloo. 1860-1861. 3 stukken
88 (B37) Stukken betreffende de bouw van een school met onderwijzerswoning te Zweeloo. 1913-1915 1 omslag
89 (B38) Stukken betreffende de bouw van een school met onderwijzerswoning te Wezuperbrug. 1913-1915 1 omslag
90 (B39) Opgave van ontvangsten en uitgaven voor het lager onderwijs in 1890, 1891. 1 stuk
91 (B40) Verslagen van de Commissie tot wering van schoolverzuim. 1901-1923. 1 omslag