Gemeentelijke eigendommen, geldleningen, dienstgebouwen

N.B. Zie in inventarisnummers 76, 77, 86, 92

24 (B6) Stukken betreffende inschrijving in het grootboek van de nationale schuld. 1828-1833. 1 omslag
25 (B8) Akten van huur van een kamer, respectievelijk een huis, bestemd tot gemeentehuis. 1892, 2 stukken
26 (B7) Akten van aankoop en overdracht van onroerend goed te Zweeloo. 1872, 1889, 1903 N.B. Aanvankelijke dokterswoning, vanaf 1920 gemeentehuis. 3 stukken
27 (B9) Akte van aankoop en overdracht van een huis, erf en bouwland te Aalden. 1920. 1 stuk
28 Overige akten betreffende overdracht van onroerende goed. 1967-1975. N.B. Zie specificatie in dossierinventaris. 3 dozen