Gemeentegrenzen, organisatie

19 (B1) Stukken betreffende de vaststelling van de gemeentegrenzen. 1826-1828. 1 omslag
20 (B2) Reglement van orde voor de gemeenteraad. 1861, bijgewerkt tot 1894. 1 stuk
21 (B3) Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe, tot benoeming van H. Perkaan te Wezup als lid van de gemeenteraad. 1847. Authentiek afschrift. 1 stuk
22 (B4) Verordening op het beheer van het levensmiddelenbedrijf. 1916. Afschrift. 1 stuk
23 (B5) Stukken betreffende borgtocht van gemeenteontvangers 1852-1890. 1 omslag