Financiën

29 Begroting. 1850-1925. 3 dozen N.B. De jaren 1860, 1870, 1880 en 1889 zijn de exemplaren uit het provinciaal archief, die Aldaar van vernietiging zijn uitgezonderd.
30 Gemeenterekening. 1856-1925. 3 dozen
N.B. 1921 ontbreekt. Overigens niet op volledigheid gecontroleerd.
31 Begroting en rekening, vanaf 1952 met staten LI tot en met N. 1926-1975. 29 dozen N.B. De begroting 1930 en 1940 en de rekening 1959 zijn de exemplaren uit het provinciaal Archief die aldaar van vernietiging zijn uitgezonderd.
32 Na selectie bewaarde verzamelstukken en andere bijlagen tot de rekening. 1856-1975. N.B. Wegens ontbreken van staten J en K en boekhouding is 1945 niet geselecteerd. Afzonderlijk bewaard zijn de bijlagen: kohieren hoofdelijke omslag, 1882-1921 (2 dozen), kohieren schoolgeld, 1868-1900 ( 1 doos) en daglijsten van ontvangen tolgelden, 1885- 1888(1 doos). 35 dozen
33 Secretarieregisters en grootboeken. 1953-1975 36 dozen en 18 banden