Bevolking

41 Registers van de burgerlijke stand. 1811-1979. 51 banden N.B. Het deel met opschrift “Akten van overlijden 1811-1819” bevat tevens de huwelijkse- en geboorte-akten over 1811; tot en met 1816 betreffen deze registers ook de huidige gemeente Sleen (zie inleiding, hoofdstuk 1).
42 Tienjaarklappers op de burgerlijke stand. 1823-1932. 1971-1980. 1 band en 3 katernen N.B. Op het Rijksarchief Drenthe is bij de dubbelen van de registers ook de tienjaarklapper 1813-1822 aanwezig.
43 Bevolkingsregister. 1850-1864, met klapper. 1 deel
44 Idem. 1865-1889. /alfabetisch ingericht, met twee klappers. 2 delen
45 Idem 1890-1900. Met klapper. 2 delen
46 Idem 1901-1913. Met klapper. 2 delen
47 Idem. 1913-1922. Met klapper en dienstboderegister. 3delen
48 Klapper over 1896-1913. 1 deel
49 Registers van huisnummers, ± 1900-1922 of 1938. 3 delen
50 Registers van vestiging en vertrek. 1890-1923. 9 delen
51 Register van controle op woonwagens en woonschepen. 1923-1924. 1 deel
52 Gezinskaarten. 1923-1939. 8 pakken
53 Archiefregister, kopieën van wegens verhuizing, vertrek of overlijden naar elders verzonden persoonskaarten. 1940-1959. 5 banden
54 Idem. 1960-1988. 8 banden
55 Woningkaarten. Circa 1950-1988. 1 bak
56 Stukken betreffende volkstellingen. 1920-1960. 2 dozen