Belastingen, eigendom

N.B. Zie ook inventarisnummer 32
Stukken betreffende belasting in natura. 1885, z.j. N.B. Zie inventarisnummer 70

35 (B10) Kohieren van de patentbelasting. 1878/1879, 1882/1883, 1883/1884. 3 katernen
36 Kadastrale leggers. 1873-1975. 14 delen N.B. Genummerd 1-7 en 7-13. Het tweede deel7 in of na 1954 de oude delen 1-7. Na 1975 Krijgt de gemeente kopieën van de slechts bij de dienst kadaster en openbare registers te Assen gewijzigde dubbele exemplaren van de legger. De toegangen worden daar niet Bijgeleverd.
37 Alfabetische naamlijst bij de legger, nummer 85. 1921-1975. 1 deel
38 Perceelregister bij de legger, nummer 71. 1873-1975. 2 delen
N.B. In slechte staat.
39 (B11) Registers van aangiften voor de grondbelasting inzake wijziging van gebouwde eigendommen, 1874-1954, en van aanvragen voor vrijdom wegens ontginning, 1907-1938. 4 katernen
40 (B12) Lijsten van kerk- en schoolgebouwen, vrijgesteld van grondbelasting. 1875. Uittreksel uit de kadastrale legger betreffende de gereformeerde kerk te Aalden. 1908, 1917. 3 stukken