Archief van de gemeenteontvanger 1860-1961

92(B41) Stukken betreffende geldleningen. 1860-1961 1 omslag en 4 dozen