Archief van de burgemeester 1942-1945

97(B41b) Stukken uit het gemeentearchief van de burgemeester betreffende vrijstelling van rijwiel- vordering, aanvraag identiteitsbewijzen, reispas voor de burgemeester en bewaking van wegen. 1942, 1944-1945. 1 omslag 

N.B. Op grond van artikel 3 van de Archiefwet 1962 overgedragen door de directeur van het Provinciaal museum. Aldaar inv. nrs. H1946-6g, o, r, s.