Het kamp Geesbrug

In het kamp Geesbrug hebben in de loop van de jaren verschillende groepen mensen gewoond. In eerste instantie was het kamp bestemd voor de D.U.W. (Dienst Uitvoering Werken). Voor de Tweede Wereldoorlog woonden er voornamelijk werkloze mensen uit Den Haag die in het kader van de werkverschaffing hier moesten werken, bijvoorbeeld in de ontginning.

Vanaf mei 1940 maakte de  opbouwdienst gebruik van het kamp. Daarna, vanaf 1942, worden er joden in het kamp ondergebracht. Na verloop van tijd werden die naar Westerbork verplaatst en van daaruit naar Duitsland en Polen. Ook zijn er nog dienstweigeraars ondergebracht. Dan komen er evacues uit het westen van het land, die daar dan weg moeten in verband met de aanleg van de Atlantikwall door de Duitsers in 1943. De Hitlerjugend zijn de volgende bewoners, die blijven hier tot ongeveer eind 1944. 
Na de oorlog worden er Ambonezen ondergebracht. Hierna gaat het kamp over in particuliere handen en wordt er een vermeerderingsbedrijf in gevestigd.

(bron: foto-archief voormalige gemeente Oosterhesselen)