Gedeponeerde archieven

Gemeente-ontvanger 1894-1907

580. Bijboeken van ontvangsten en uitgaven, 1894-1896, van ontvangsten,  1902, van uitgaven 1907

College van zetters 1896-1926

581. Notulen 1896-1898

582. Presentielijsten 1903-1926

Commissie voor Georganiseerd overleg inzake het personeel 1927-1940

583. Notulen 1927-1940

Commissie van bijstand voor de gemeentebedrijven 1924-1963

584-586. Notulen 1924-1963

Commissie van bijstand belast met het toezicht op wegen, straten en pleinen 1924-1952

N.B. Zie ook nr. 350

587. Notulen 1924-1950

588. Reglement 1923

589. Ingekomen en minuten van verzonden stukken 1924-1952

Gasthuisfonds 1934-1957

590-594. Notulen 1935-1957 Met naamklapper op bedeelden

595-597. Ingekomen en minuten van verzonden stukken, alfabetisch op afzender/geadresseerde, soms op trefwoord 1934-1937

     595. A-F

     596. G-L (onder G ook gemeentebestuur)

     597. M-Z ( onder P ook provinciaal bestuur)

598. Akte van overdracht door H.J.G. Plasman van een perceel veengrond te Steenwijksmoer, sectie A, nr. 2774 uit 1941

599. Uittreksel uit een akte van ruiling waarbij het Gasthuisfonds een perceel grond, sectie F, nr. 819, in eigendom verkrijgt 1951

Administrateur van het Gasthuisfonds (ook Gasthuisvoogd) 1857-1935

600. Lijst van eigendommen, met aantekeningen betreffende inkomsten 1869-1881

601. Register van eigendommen met aantekeningen betreffende inkomsten 1903-1934

602. Register van verhuurde landerijen 1885-1891

603. Aantekeningen betreffende de verhuring van landerijen 1873-1885

604. Verzoek van L Even om het door hem gehuurde huis te mogen kopen 1894

605. Berichten aan de gasthuisvoogd betreffende voor het gasthuisfonds geincasseerde renten van inschrijvingen op het Grootboek 1857-1865N.B. Joosting 190

606-610. Bijboek (grootboek), 1914, van uitgaven, 1932-1935

611. Staten van bedeling 1873-1877N.B. Joosting 191.

612. Aantekening betreffende door bedeelden op rekening ontvangen goederen 1860-1878N.B. Joosting 193.

613-614. Registers van bedeelden 1921-1934

615. Stukken betreffende individuele bedeelden 1874,1932,1933

Bank van leening 1855-1860

Zie nr. 22.

Industriële commissie 1927-1928

616. Notulen, verordening, rekening, jaarverslag en correspondentie 1927-1928

Commissie van beheer over den kunstweg van het Jachthuis te Lutten naar Coevorden 1864-1950

617. Notulen 1902-1950

618. Register van uitgaande stukken 1867-1923

619. Overeenkomst tussen de gemeenten Ambt Hardenberg en Coevorden tot aanleg en beheer van de weg 1864

620. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1908-1950

621-622. Kasboeken, tevens jaarrekeningen 1905-1949

623. Overige financiële stukken 1878-1950

Commissie tot wering van schoolverzuim 1901-1941

624-626. Notulen 1901-1941

627. Agenda van uitgaande stukken 1901-1937

Vergaderingen van het onderwijzend personeel aan de openbare lagere school te Steenwijksmoer 1905-1933

628. Notulen 1905-1933

Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs 1909-1946

629. Register van uitgaande brieven 1909-1915, notulen, 1915-1946