Inrichtingen in verband staande met de uitoefening van handel en andere bedrijven

204. “Stukken betrekkelijk postwagens of deligences.”- Stukken betreffende de vaststelling, met medewerking van het gemeentebestuur van Coevorden, van reglementen voor de postwagendiensten van Coevorden op Groningen, Zwartsluis en Zwolle. 1820/2.

205. “Toewagensveer”.- Stukken betreffende de vaststelling door burgemeesteren van een reglement op het toewagensveer te Coevorden. (1816?).
N.B. Het toewagensveer had ten doel, den (doortrekkenden) reiziger spoedig een wagen of rijtuig te verschaffend, tegen een bepaald tarief. Hierbij eene Nota van (door stalhouders gevorderde?) vragtlonen van Koevorden op eenige volgende plaatzen van 1813 en 1814".