VIII. Kerkelijke zaken

162. “Lijst van de R.C. ingezetenen”. (c. 1828).
N.B. De dateering is ontleend aan de registers van bevolking en volkstelling d.d. 1826 en 1830 (Inv. Nos. 6 en 7).

163. Stukken betreffende het toezicht vanwege het gemeentebestuur van Coevorden op het beheer der rijksbijdrage in de kosten van vergrooting en herstelling der R.K. kerk. 1817.