Landstorm

160. “179 .Registers van den landstorm”.- Staten en verzamelstaten der ingezetenen behoorend tot den landstorm, en der tot den landstorm behoorenden, bekwaam om de manschappen te oefenen in den wapenhandel. 1832.