Mobiele schutterij

152. Staten van vrijwillegers voor de gemobiliseerde rustende schutterij; met minuteele oproeping van vrijwilligers voor den eerste ban. 1830-'33.

153. Stukken betreffende de medewerking van het gemeentebestuur met betrekking tot plaatsvervanging en vrijstelling van schutters behoorend tot de mobiele schutterij. 1830-'33, 1837-'39.

154. Staten der schutters behoorend tot de mobiele schutterij; met opgaven van de werkelijk dienende, de vrijgestelden en de na bekomen ontslag teruggekeerden. 1830-'39.

155. Concept-staten der met den eersten ban als vrijwilliger uitgetrokkenen, die verlangd hebben dat voor hunne achtergelaten betrekkingen zou gezorgd worden, en der achtergelaten betrekkingen zou gezorgd worden, en der achtergelaten betrekkingen, die onderstand genieten. 1830-'32.