Inkwartiering

134. Minuteele “declaratie wegens het logeren van militairen in de gemeente Koevorden, landschap Drenthe”, op 31 Mei en 1 Juni 1814; opgemaakt door den burgemeester. 1814.

135. Opgaven van compagnies-commandanten, en andere stukken betreffende de inkwartiering van militairen. 1814, '15 en '17.

136. “Inkwartiering”.- Kwijtingen van den gemeentesecretaris, den burgemeester en burgemeesteren door ingezetenen wegens huisvesting en voeding van militairen. 1815-'22.
N.B. Hierbij:
1. eene opgave van te betalen kosten van inkwartiering van 4 man op 17 Maart 1823; met dorsalen titel “Inkwartiering “.;
2. eene niet afgegeven kwijting d.d. 27 Maart 1816 (van den commandant eener troepen-afdeeling?) door den secretaris van Coevorden wegens terugbetaling der kosten van inkwartiering van 2 manschappen van 21 Februari-26 Maart 1816.