Belegering 1813/1814

123. Stukken betreffende de medewerking van het gemeentebestuur tot vergoeding aan de ingezetenen van de tijdens de belegering in 1813/14 door hen gedane uitschotten en geleden schade. 1814/15, '21, '24.

124. Stukken betreffende de vordering door de gemeente van het rijk van vergoeding voor aan Fransche krijgsgevangenen verstrekte fournitures. 1815.