II. Verkiezingen

13. Processen-verbaal van verkiezingen, door het college van kiezers, van leden van den raad. 9 October 1819-1849 October 3. N.B. Aanwezig zijn slechts stukken d.d. 1819, '22, '31, '32, '34, '36, '42-'44, '49. De verkiezingen hadden plaats (behalve die d.d. 1819 en '22) overeenkomstig art. 26 van het reglement voor het bestuur der stad Coevorden vastgesteld bij K.B. d.d. 9 januari 1824 No.80.

14. “Nominatieve lijst(en) der ingezetenen, die in de gemeente Coevorden hunne eenige of voorname huisvesting houden”. 1825, '26.