Het Coevorder carillon

“ ♪ wie zal dat betalen, wie heeft zoveel geld….♪♪” 

Dit wijsje van het carillon kun je regelmatig in het centrum van Coevorden horen.

De klanken dragen bij aan de stedelijke sfeer in onze mooie oude vestingstad. 

Maar hoe is dit carillon er eigenlijk gekomen? 

 

Vanaf 1961 heeft gemeente Coevorden bedragen ontvangen ten behoeve van de vorming van een fonds voor aanschaffing van een carillon.

De bedragen werden geschonken door o.a.:

 • f 4.155,-- van Nederlandse Weber Maatschappij B.V.;

 • f 3.000,-- van de Zuivelfabriek Coevorden;

 • f 1.500,-- van de Bondsspaarbank Noord Nederland in Coevorden;

 • f 1.000,-- van de Algemene Bank Nederland NV;

 • f 5.000,-- van de RABO-bank in Coevorden.

   

In de gemeenteraad van 17 februari 1966 werd het college opgedragen om te onderzoek te doen naar de mogelijkheden.

Ook Stichting “Fonds Burgerzin” Coevorden stelde f 7.000,-- beschikbaar. De aanschafkosten voor een carillon werden geraamd tussen ca. f 20.000,-- en f 30.000,--.

Het was de bedoeling om t.z.t. het carillon aan de gemeente over te dragen.

Het idee was toen om het carillon aan twee betonnen zuilen op de Markt te plaatsen of in een aparte toren bij een

nieuw te bouwen gemeentehuis.

 

Op advies van dhr. Corneille Jansen van het provinciaal Museum in Assen werd de voorkeur gegeven aan plaatsing in de toren van de Nederlands Hervormde Kerk.

De gemeente heeft als eigenaresse van de toren om toestemming gevraagd bij Monumentenzorg in Zeist om het carillon in de toren te mogen plaatsen waarbij de ramen boven de trans mochten worden verwijderd.

Daardoor kon het geluid van het carillon zich goed verspreiden over de stad.

Het carillon werd besteld bij fa. Petit & Fritsen in Aarle-Rixtel.

Na het aanleggen van de stroom en andere kleine voorziening kwam het totaalbedrag uiteindelijk uit op               f 40.000,--.

 

De eerste negen klokken werden in 1976 gegoten en het volwaardige carillon met in totaal achttien klokken werd op 30 april 1977 om 11.00 uur feestelijk overgedragen aan de gemeente.

De overdrachtsceremonie werd muzikaal omlijst met het optreden van C.S.V.-muziek, de kerkkoren van de Nederlands Hervormde en Rooms Katholieke Kerk, cantor-organist H.H. Plasman, de Chr. Gem. Zangvereniging, het Coevorder Mannenkoor en het Coevorder Accordeonorkest.

 

Het carillon werd automatische bespeeld met een programma met de volgende melodieën:

 • Waar de blanke top der duinen;

 • De zilvervloot;

 • De winter is vergangen;

 • Drents Volkslied;

 • Oud-Hollandse boerendans;

 • Wien, Wien nur Du allein;

 • Annen-polka van Strausz;

 • In Salzkammergut;

 • Jingle Bells;

 • Plaisier d’ amour;

 • Das gibt nur einmal;

 • Eurovisie-mars

 • Wilhelmus;

 • Battle hymn of the republic;

 • Daar was een wuf die spon;

 • Down by the riverside;

 • Edelweiss;

 • Greensleeves;

 • Grootvaders klok;

 • If I were a rich man;

 • Im weissen Rossl;

 • In naam van Oranje;

 • Langs berg en dal;

 • Land of hope and glory;

 • Mijn Drenthe;

 • Old man river;

 • Onder moeders paraplu;

 • Wie zal dat betalen;

 • De zak van Sinterklaas;

 • Hoor de wind waait door de bomen;

 • Sinterklaasje bonne, bonne, bonne;

 • Sinterklaasje kom maar binnen;

 • De herdertjes lagen bij nachte;

 • Er is een Kindeke geboren op aard;

 • Nu zijt wellekome;

 • We wish You a merry Christmas;

 • Coevorden, mijn stad.

 

Bronnen: gemeentearchief inv.nrs. 3313, 2747 en 2458 en met dank aan de Hervormde Gemeente Coevorden.