Joodse gevangenen uit werkkamp Geesbrug_Bron_Historische Vereniging Aold Daoln.jpg