Jan_zittend_ en Albert Lamberts_bron_Historische Vereniging Aold Daoln.jpg