Bijlage van bewaarde bijlagen tot de gemeenterekening

Bijlage van bewaarde bijlagen tot de gemeenterekening 1901-1965
Specificatie van bewaarde bijlagen tot de rekening 1904-1965 . 
Dozen F98 – 112 . 
Verzamenstaten 1901-1950.
Zie voor enige series bijlagen van grotere omvang de nrs. 113-117.
Bijlagen 1901-1965, betreffende de volgende onderwerpen.

Gewone openbare werken, 1901-1920
De volgende buitengewone openbare werken , 1902-1965:
Restauratie gemeentehuis 1922
Aankoop grond voor vergroting van de begraafplaats 1901
Idem, t.b.v. marktterrein 1931
Restauratie kerktoren 1954-1957
Plaatsing klokkestoel met klok te Dalerpeel 1965
Aanleg en herstel van de volgende wegen:
Wachtum – Straatweg Hoogeveen – Oosterhesselen 1903
Dalen – Station 1905
Stieltjeskanaal - Dalerveen 1915
Dalen - Wachtum 1919 en 1933
Dalen – Dalerveen 1920-1933
De Bente 1920
Coevorden – De Krim 1922
Dalen – Oosterehesselschebrug
Dalen – Stieltjeskanaal 1926
Dalen – Coevorden 1930
Wegen in uitbreidingsplan Dalen 1949
Bouw van scholen en onderwijzerswoningen. Tenzij anders vermeld betreft het nieuwboouw van een school:
Vossebelt 1903 ( verbouwing), 1913, met onderwijzerswoning
Wachtum 1904, 1913 ( verbouwing)
Dalerveen 1907, 1912 ( verbouwingen)
Stieltjeskanaal 1907, 1913 ( verbouwing)
Dalen 1909, 1914 ( verbouwingen)
Dalervveld 1904 ( samen met de gemeenten Coevorden en Hoogeveen), 1924 ( verbouwing)
Bouw arbeiderswoning 1910
Aanleg plantsoenen te Dalen 1910
Idem, Oshaar, Noordwijk, Eldijk, Reindersdijk 1904
Aandeel in eventuele spoorlijn Coevorden – Dalen - Zweeloo 1904
Verkoop tolhuizen:
Oosterhesselschebrug – Wachtum 1918
Geesbrug 1921
Eldijk 1922
Kosten bestrijding T.B.C. onder rundvee 1907
Feestviering geboorte Juliana 1909
Inlevering van rogge 1915
Vluchtelingen uit België 1914
Levensmiddelenbedrijf 1917-1919
Mobilisatie 1939
Paardenvordering 1939-1940
Recht van overgang over het schoolplein 1950
Landbouwtentoonstelling 1953
Gedenkplaat in school te Dalen 1953
Heide – en veenbrand 1959
Bruikleen schilderijen van Dienst van ’s Rijks verspreide kunstvoorwerpen 1960

Nummer: 85/16
Aanvulling op de voorlopige inventaris van het gemeente – archief van Dalen. 1811-1927 (1972)

Pagina 1
Onder: “Niet ter archiefinspectie geselcteerde stukken:

  • Notariële en andere akten en bestekken betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1841-1967 2dozen N.B. In iedere map voorin een inhoudsopgave.
  • Kadastrale leggers: lees: kadastrale leggers en oorspronkelijke aanwijzende tafel.
  • Legger van aan schouw onderworpen waterlossingen, met wijzigingen. 1873-1926. 1 deel
  • Bevolkingsstatistiek. 1877-1927 1 portefeuille
  • Te Schoonebeek berustende stukken, in 1884 overgedragen aan die gemeente op grond van de wet van 1884, Staatsblad nummer 65 artikel 4. Correspondentie en processen – verbaal betreffende grensaangelegenheden. 1824 – 1851.

Tabellen en slagcedul van wegen en waterlossingen, 1846- 1851, deels orgineel, uitsluitend betreffende Schoonebeek, deels authentiek afschrift