Stukken van algemene aard

 • Notulen/besluiten van burgemeester en wethouders 1836-1882/1894-1913
 • Klapper op de notulen B. en W. 1907-1913
 • Notulen/besluiten B. en W. Met jaarlijkse klapper 1914-1934
 • Notulen van de raad 1830-1910
 • “Korte inhoud” raadsnotulen 1893-1897
 •  Notulen geheime raadsvergaderingen 1852-1865/1908-1926
 • Verslag van den raad, gedrukte raadsnotulen met ingeplakte raadsbesluiten 1910-1914
 • Notulen van de raad en ingeplakte raadsbesluiten met klappers 1914-1934
 • Presentielijsten raad 1852-1939
 • Presentielijsten B. en W. 1912-1936
 • Agenda's ingekomen stukken 1852-1903
 • Agenda's vanaf 1915 indicateurs van ingekomen en uitgaande stukken 1908-1934
 • Registers van correspondentie/uitgaande stukken 1851-1908


1. Agenda van verzonden apostilles. Februari 1924-februari 1934

2. Memorandum, klapper op belangrijke ingekomen stukken van het Provinciaal bestuur over 1814-1877 Opgemaakt vanaf ca. 1842

3. Memorandum, klapper op verordeningen van de raad 1875-1906

4. Register van publikaties 1841-1865

5. Register van afkondiging verordeningen 1851-1884

6. Inventaris van het archief 1851-1905 Bijgehouden t/m 1906

7-9. Indeling van het archief der gemeente Coevorden vanaf 1851, registratuurplan

10. Minuut-besluiten van de burgemeester 1830-1875

11-13. Register van correspondentie wegens de justitie 1847-1876

14. Register van verzonden processen-verbaal 1886-1902

15. Register van afgegeven binnenlandse paspoorten 1833-1839 en verblijfsvergunningen voor ingekomen vreemdelingen april-juni 1872

16. Register van verblijfsvergunningen voor ingekomen vreemdelingen 1872-1877

17. Registers van uitgaande brieven ambtenaar Burgerlijke stand 1847-1876

18-19. Registers van uitgegeven grafruimten met klapper 1829-1876

20. Broodzetting der stad Coevorden, register van besluiten betreff. broodprijzen 1846-1867

21. Register van graanprijzen te Coevorden (rogge en boekweit) 1822-1855

22. Register van de houder van de bank van leening/lening tot inschrijving van beleende panden 1855-1860

23. Aanwijzende tafel van grondeigenaren 1832-1863 zie 24.

24. Perceelsgewijze kadastrale legger 1832-1888 N.B. niet in doos/onvolledig (ook aanwezig bij kadaster te Assen)

25. Marktregister, register van geïnde marktgelden 1927-1934

26. Marktregister van ter markt aangevoerd vee en prijzen 1928-1953

27. Raadsbesluiten Augustus-oktober 1910

28. Notulen geheime raadsvergaderingen 1926-1934

29-31. Verslagen aan Gedeputeerde Staten betreffende de toestand van de gemeente 1851-1928, 1930

32-100. Niet gebruikt