Schuttersraad

N.B. De hieronder beschreven stukken, afkomstig van den schuttersraad, werden bewaard bij het gemeente-archief, waarschijnlijk in verband met het zitting hebben in dien raad van den secretaris van Coevorden ( J. Woltersom G.z.).