De IJzerkoekenoproer

Er was op 22 december 1770 door de Magistraat van Coevorden een verbod uitgevaardigd om het oude gebruik, waarbij op Nieuwjaarsdag aan de “gelukwensers” ijzerkoeken werden uitgedeeld, te verbieden. De woedende ingezetenen van Coevorden staken daar een stokje voor. Lees hier het verhaal.