Chronologie

1789          Reglement van de postwagenveer Groningen – Koevorden v.v.
1800          Verharde weg in Drenthe: Gene ………..!
1806          Publicatie behoudende de aanstelling van Reizende boden in het landschap Drenthe.
1809          Bezoek van Lodewijk Napoleon. Verzoek om een kanaal “d’ici dans le Vecht”. Verzoek toegestaan, kanaal niet gegraven.
1822          Vaststelling reglement diligence Koevorden – Groningen en Koevorden – Zwolle.
1823          “Voetreis”van Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp door de “Noord Nederlandsche provintiën”.
1827          Begin van graven Lutterhoofdwijk (1845 klaar).
1837          Plan tot doortrekking van de Dedemsvaart naar de stadsgracht. In 1867 gebeurd.
1840          Postwagendienst Coevorden – Groningen.
1842          Begrinden van de wegen naar Dalen, de Overijsselse grens en de grens met Hannover. Kosten f 4.000,--
                  Bezoek van Koning Willem II. Verzoek om verbetering van de afwatering van de Kleine Vecht.
                  De Podagristen lopen over de modderige weg Coevorden – Dalen, een hoofdweg nota bene.
1844          Provinciale Staten geven f 14.000,-- subsidie voor nieuw kanaal naar de Vecht. De stad moet dan zelf f 9.000,-- bijdragen.  
                  Oprichting Kanaalmaatschappij. Concessie aan H.H. Cartens en Slingerberg. Subsidie verhoogd tot f 25.000,--.
1845          Lutterhoofdwijk gegraven (vanaf 1827).
                  Plannen voor de aanleg van een spoorlijn. Aansluiting komt in 1904.
                  Plan voor kanaal van Zwinderen naar Coevorden. In 1938 klaar.
1850          Plan van de Deutsche Kanaal Maatschappij.
                  Na 1850 aanleg van vele straatwegen. Kostendekking door tolheffing.
                  Bij K.B. van 12 maart 1850 Concessit “tot het verbeteren van de Hoogeveensche Vaart, en het verlengen daarvan tot in de venen in de
                  gemeente Emmen, met een “zijdkanaal” naar Koevorden . . . . . “
                  In Drenthe 82 km. verharde weg. Koevorden 2432 inwoners.
1851          Uitspraak van de Staten van Drenthe op 9 november:
                  “Een reis door sommige streken van Drenthe is gelijk te stellen met een togt door de woenstijn”.
                  Vele concessieaanvragen (ook in volgende jaren) voor beurtveren.
1852          Plan v.d. Drentsche Veen- en (midden) Kanaal Maatschappij – Oranjekanaal.
1853          Bij K.B. van 23 juli 1853. Vaststelling van het “Reglement op het verlenen van subsidiën uit de Provinciale Fondsen ter bevordering van den
                  aanleg van Straat- en Kunstwegen in de Provincie Drenthe”.
                  Benoeming vna de “Commissie voor de daarstelling van den Kunstweg Dalen – Coevorden”
                  Twee leden uit gemeenteraad Dalen
                  Twee leden uit gemeenteraad Coevorden
1854          Opening beurtveer Coevorden – Zwolle.
1855          Lening door de Gemeente Coevorden van f 10.000,-- voor de aanleg van een kunstweg naar Dalen.
                  Aanbesteding aanleg Kunstweg Coevorden – Dalen.
1856          Koninklijke goedkeuring voor een concessie voor de tijd van 25 jaar tot tolheffing aan de Looweg.
1857          Benoeming van een “Commissaris over Veerschepen” te Zwolle.
                  Postillon van Coevorden op Hardenberg.
1859          Plan voor kanaal van Coevorden naar Schoonebeek.
                  Trekschuitenveer tussen Coevorden en Avereest.
                  Opheffing postwagendienst Coevorden – Groningen (sinds 1840).
                  Nieuwe postwagendienst Coevorden – Groningen.
1860          Coevorden – Vachtkanaal.
                  Verbeterd o.m. in 1897, 1898, 1925, 1953.
                  Tot 1925 alleen functie voor afwatering.
                  Zeer hoge waterstand in Schoonebeekerdiep.
                  Opmerkelijke route-verschuiving van de postdienst Coevorden – Groningen in oostelijke richting. De oude route via Oosterhesslen – Zweeloo nu
                  via Emmen – Odoorn.
1862          Oprichting N.V. Oostermoer – Zuidenveldsche Straatwegenmaatschappij tot “daarstelling van een kunsteweg”in de gemeenten Sleen en Dalen.
                  Coevorden wordt aandeelhouder (6 à f 500,--).
1863          Coevorden – Vechtkanaal gereed (sinds 1844).
1864          Aanleg weg Emmen – Hoogeveen.
1865          Wagendienst Hoogeveen – Coevorden (in 1866 definitief).
1866          Aanleg van een kunstweg naar De Lutte en langs het Overijssels kanaal naar Gramsbergen.
                  Plan tot oprichting ener stoomboordienst tussen Coevorden en Zwolle door Dommers, Wolthuis en Schulenberg.
                  Provinciale Waterstaat neemt de Schouw van de Gemeenten over.
1867          Doortrekking van de Dedemsvaart via de Lutterhoofdwijk naar de stadsgracht. (plan dateert van 1837). Lutterhoofdwijk gegraven.
1868          Postwagendienst Hoogeveen – Coevorden nu dagelijks, behalve opzondag.
1870          Spoorlijk Zwolle -
                  Concessie voor een spoorlijn Harlingen – Heerenveen – Hoogeveen – Coevorden – Pruisen. In 1910 komt de verbinding Coevorden – Neuenhaus
                  (tot 1939).
1872          Nieuwe wagendienst voor personen en goederen tussen Hoogeveen en Coevorden.
                  Wagendienst voor personen en goederen tussen Coevorden en Hardenberg v.v.
                  Idem tussen Beilen en Coevorden (dit blijft slechts een voornemen).
                  Andere wagendienst Beilen – Coevorden. Succes!
1874          Subsidieverlening aan de concessionarissen van de geprojecteerde spoorweg van Harlingen, via Coevorden, naar Salzbergen.
1875          Reeds 392 km. verharde weg in Drenthe.
                  Koevorden 2857 inwoners.
                  Directe wagendienst van Coevorden op Station Dedemsvaart. (tot 1877)
                  In Drenthe wonen ± 100.000 mensen.
1876          Instelling van een afzonderlijke waterstaatsdienst in de provincie. Eerste en enige ambtenaar: Wander Postma.
1877          Opheffing Wagendienst Coevorden – Station Dedemsvaart.
1878          Verharde weg naar Gramsbergen gereed.
                  Mislukte poging tot nieuwe wagendienst Coevorden – Station Dedemsvaart.
1879          Aanleg van een verharde weg langs de Lutterhoofdwijk.
                  Verharde weg naar Schoonebeek – Ellenbeek.
                  Beurtveer van Coevorden op Meppel, langs Dedemsvaart, Hasselt en Zwartsluis.
                  Stichting van een post- en telegraafkantoor te Coevorden.
1880          Verharde weg naar De Krim.
                  “Er moeten straatwegen loopen van toren tot toren, …”  Asser Ct. 1 juli 1880.
1883          Verslag van den Toestand der gemeente Coevorden vermeldt de volgende beurtveren:
                  Coevorden - Zwolle v.v.
                        ,,          - Almelo v.v.
                        ,,          - Meppel v.v.
                        ,,          - Dedemsvaart v.v
                  Nieuwe diligence-verbinding Coevorden – Hoogeveen.
1885          Stieltjeskanaal gegraven. Deze geeft verbinding met de Hoogeveense Vaart.
                  Beurtveer op Nieuw-Amsterdam.
                  Diligence diensten op Emmen, Hoogeveen, Gramsbergen, Hardenberg, De Krim en Dedemsvaart.
1889          Verbinding met beurtveer via Assen naar Groningen.
1890          Concessieverlening voor een locaal-spoorweg van Zwolle via Coevorden naar Groningen: De Noord-Ooster!
1892          Uitvoeringscomité – Oprichting – Stoomtram – Dedemsvaart – Nieuw-Amsterdam roert zich danig.
1893          Raad van Coevorden steunt financieel en met vergunningen de locaal-spoorwegen.
1894          Aanleg weg naar Esschebrügge. (Rijksgrens)
                  Verbetering van de bestrating van de Friesestraat.
1895          Coevorden steekt f 25.000,-- in de Noord-Ooster.
                  D.S.M. concessie voor tramlijn door de stad.
1897          Tramlijn Avereest – Dedemsvaart tot Coevorden doorgetrokken. Openingsrit Jachthuis – Coevorden op 30 september.
                  Coevorden doet voor f 30.000,-- mee in Noord-Ooster.
1899          Tramlijn Coevorden – Nieuw=Amsterdam ( in 1908 verbinding met Ter Apel, in 1914 met Assen).
1900          Nu 569 km. aan verharde wegen in Drenthe.
1901          Coevorden doet met f. 60.000,-- mee aan lijn Neuenhaus – Coevorden.
1922/23     Afwateringskanaal Coevorden – Ane.
Tot 1950    de weg Assen – Gieten – Bareveld enige provinciale weg.