Literatuurlijst

 • Behn, F. (1950) - Kultur der Urzeit
 • Beuker, J.R. (1976) - Gedifferentieerd onderwijsleerpakket “De Steentijd”
 • Bohmers, A. - Statistics and graphs in the study of flint assemblages II
 • Bohmers, A. & Wouters, A.Q. - Statistics and graphs in the study of flint assemblages III
 • Bordes, F. (1968) - Aan de wieg van de mensheid
 • Bruijn, A. (1955) - Iets over het gebruik, de techniek en de beschrijving van vuurstenen werktuigen
 • Butler, J.J. (1969) - Nederland in de Bronstijd
 • Clark, G. (1967) - The stone age hunters
 • Jansen, P.A. (1970) - Palaeopathology. Diseases and injuries of prehistoric men
 • Klok, R.H.J. (1969) - Archeologie en monument
 • Laet, de S.J. - De voorgeschiedenis van Europa
 • Leeuw, de G. - de Onze hunebedden
 • Visscher, H.A. - Onze rivierduinen
 • Tijdsch. K.N.H.M. (dec.1971)

Met dank aan Drs. O.H. Harsema van het Biologisch Archeologisch Instituut te Groningen voor het verbeteren van het manuscript en J. Bruggink voor het maken van de omslagtekening.