Noten en geraadpleegde literatuur

1.   Janssen, Corneille, F., De vernieuwing van de plattegrond van Coevorden van 1609 – 1617 (nog niet uitgegeven publicatie).

2.   Het archief van de Gouverneur, hierna te vermelden als “Gouverneur”, Gouverneur, 30 juni 1817, no. 217.

3.   Gouverneur, 19 februari 1818, no. 157.

4.   Het archief van Gedeputeerde Staten, hierna te vermelden als “G.S., 30 juni 1818 no. 30.

5.   Gouverneur, 24 februari 1818, no. 203.

6.   Grenstractaat op 2 juli 1824 te Meppen met Hannover gesloten. Voor dit tractaat en de nadere verklaring ervan zie KB 29 sept. 1846 (Stbl. 54, blz. 600).

7.   Gouverneur, 7 april 1827, no. 5 en 18 april no. 7.

8.   G.S., G.S. 1 september 1829. no. 23.

9.   Gouverneur, 1 september 1829, no. 1

10. G.S., 7 september 1830, no. 33 en 19 oktober, no. 18.

11. G.S., 17 juli 1832, no. 6 en 8 januari 1833, no. 29.

12. G.S., 2 april 1833, no. 5, 9 april no. 17, 30 april no. 7, 4 juni no. 20, 25 juni no.25 en 1 juli no. 13.

13. G.S. 18 november 1834, no. 11 en 16 december no. 3b.

14. G.S. 27 december 1837, no. 4

15. G.S. 4 mei 1841 no. 4 en 18 januari no. 86.

16. G.S., 19 april 1842, no. 562.

17. Verbaal van het verhandelde bij de Staten van Provincie Drenthe, hierna aan te halen als “Staten”. Staten, 6 juli 1843, no. 13

18. G.S., 26 april 1842, no. 614, 3 mei no. 1651, 2 augustus no.1107 en 4 oktober 1469.

19. A. Kommers Pz. De ontworpene kanalisatie van Drenthe uit het ware oogpunt beschouwd en in haar waarde geschetst, Groningen 1847.

20. Teixeira de Mattos, Jhr. L.F., De Dedemsvaart, Zwolle 1903, hierna te vermelden als “De Dedemsvaart”. De Dedemsvaart, 835.

21. De Dedemsvaart, 858-875.

22. G.S., 16 april 1846 no. 2 en 18 augustus no. 16.

23. Staten, 13 juli 1847, 43 – 45.

24. G.S., 8 februari 1848, no.95 en 9 mei no. 7.

25. G.S. 2 februari 1853, no. 1 en 2.

26. Staten, 13 juli 1853, 83 – 84.

27. G.S., 7 augustus 1856, no. 3.

28. Staten, 18 juli 1856, no. 8.

29. G.S., 13 augustus 1856, no. 5.

30. G.S., 23 maart 1858, no. 60.

31. G.S., 4 juni 1859, no. 26.

32. Staten van Overijssel, 12 juli 1859, no. 9.

33. Concessie voor het verlengen van de Lutterhoofdwijk, ministeriële beschikking van 29 juli 1864, no. 155, 3e afd.

34. Concessie voor de aanleg van het kanaal Coevorden – Alte Picardië, KB van 13 december 1878, no. 37.

35. Concessie voor de aanleg van het Stieltjeskanaal, KB van 11 april 1880, no. 20.

36. G.S., 25 januari 1884, no. 29, 1 februari no. 37, 22 februari no. 26, 21 maart no. 10, 4 april no. 4, 10 april no. 35, 25 april no. 29, 27 juni no. 27, 19
      september no. 40 en 12 december no. 30

37. G.S., 14 oktober 1881 no. 13.

38. Staten, 14 juli 1882, no. 5.

39. G.S., 22 december 1882, no. 5.

40. G.S., 18 augustus 1882, no. 24.

41. G.S. 4 februari 1885, no. 1.

42. G.S., 1 oktober 1886, no. 20.

43. G.S., 28 oktober 1892 no. 6 en 27 oktober 1893 no. 11.

44. G.S., 2 februari 1894 no. 21.

45. Staten, 10 juli 1894, no. 20.

46. G.S., 28 september 1894, no. 38.

47. Staten, 13 november 1894, no. 13.

48. Staten van Overijssel, 10 juli 1895 no. 22

49. De Dedemsvaart, 706.