Het kanaal Coevorden - Alte Picardië

De in 1876 te Berlijn gesloten overeenkomst tussen Nederland en Duitsland over de verbindingen tussen de Nederlandse en Pruisische kanalen hield ook de aanleg in van een kanaal van Coevorden naar het Süd-Nord-Kanaal in Pruisen. In 1878 werd aan de provincie Overijssel concessie verleend voor het graven van het kanaalgedeelte op Nederlands grondgebied (34). Het kanaal volgde in Nederland de benedenloop van het Schoonebeekerdiep.