Bronvermelding

Geraadpleegde boeken en artikelen

  • N.D.V. 1917 Het verhaal van het gebeurde voor en bij de omwenteling van 1795. E.J. Werkman.
  • N.D.V. 1962 Aantekeningen te Parijs, berustend op het bezoek aan Coevorden en Assen. E.J. Werkman.
  • N.D.V. 1962 Drenthe, achtergebleven gebied in de Franse tijd. E. Pelinck en E.J. Werkman.
  • Artikel van K. Lijndraajer in Historische gedenkboek 1813 deel I blz. 470 – 483.
  • Prov. Drentse Courant 1888: de gebeurtenissen in ’t laatst van 1813 en ’t begin van 1814 nr. 273.
  • H.D. Minderhoud: “Coevorden, stadt en heerlickheyt”. Hoofdstuk IX, X, XI, en XII (nog uit te geven).
  • A. Veenhoven: Historie van Coevorden, Groningen 1969.
  • Drentse plakkatenlijst 1593 – 1840, P. Brood te Bussum.
  • “Schets van het lager schoolwezen te Drenthe van 1600 tot 1900”. Niet uitgegeven scriptie van W. Bulsink.