De Franse tijd 1795-1814

Door J. Bartels

Voorwoord

Mijn bedoeling was oorspronkelijk een scriptie te maken over de Fransen in Zuid-Oost Drenthe. Toen ik hiermee aan het werk ging en informeerde op de verschillende gemeentehuizen, wat er van de Franse periode in de betreffende gemeenten bekend was, kwam ik al gauw tot de ontdekking dat wilde ik dit beschrijven er zeker een aantal jaren werk in zou zitten. Als oud-inwoner van Coevorden besloot ik deze vestingstad te nemen, omdat hier ook tijdens de Franse tijd vast wel wat gebeurd zou zijn, dat binnen een bepaalde tijd te verwerken was. Hoofdstuk 1 is wat algemeen gebleven, terwijl de rest echt “Coevorden historie” is ………Een woord van dank aan de mensen van het archief te Assen en Coevorden, terwijl ik ook de heer Minderhoud zeer erkentelijk ben.

Inhoud