Kaart Jacob van Deventer omstreeks 1560

De oudst bekende kaart van de stad Coevorden uit ca. 1560 opgemaakt door Jacob van Deventer. De cartograaf Jacob van Deventer (ca. 1505-1575) heeft voor militaire doeleinden vanaf 1558 in opdracht van Filips II van Spanje alle steden in kaart gebracht van de toenmalige Nederlanden.