Gemeentewapen

In 1968 kreeg de toenmalige gemeente een nieuw wapen. De aanleiding voor het aanvragen van een nieuw wapen, 

was het oude wapen wat de gemeente tot op dat moment had. Het oude wapen was niet erg fraai vormgegeven en er waren weinig historische gegevens over bekend.

Het nieuwe wapen had een indeling die de geografische positie weergeeft; een stad op een zandrug in het veen. De hermelijnstaartjes symboliseren het wollegras in het veen. De adelaar is afkomstig van de heren van Schoonebeek, tevens heren van Coevorden. Als wapen van de heren van Coevorden wordt het wapen met de adelaar al genoemd in het wapenboek van heraut Gelre voor Reinoud IV van Coevorden (1370-1410).

Wapenspreuk

"Ondanks de vele gevaren die mij bedreigd hebben, besta ik nog" duidde op de vele belegeringen en andere rampen die de stad heeft weten te overleven. De Hoge Raad van Adel had eerst grote bezwaren tegen de spreuk, maar ging na een pleidooi van de burgemeester alsnog akkoord.

Beschrijving

"Van goud, met gebogen flanken van tegenhermelijn en beladen met een burcht van keel, met 3 kantelen, gevoegd van sabel, de poort geopend van het veld, met kozijnen en opgetrokken valdeur, wederom van sabel, boven vergezeld van een adelaar van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van 5 bladeren. Wapenspreuk: "Multis periculis supersum" in letters van sabel op een wit lint."