Coevorden bij Gaslicht, opheldering over een schemerige periode

Een klein uittreksel uit de archieven en andere bronnen in en rond de gemeente Coevorden, door Bert Roest, Gramsbergen 1981.

Met dank aan de heer Rieks Arends sr. voor zijn hulp en documentatiemateriaal, mej. Geacinth Kok voor de vormgeving en de heer Gerrit Blaauw voor het drukwerk.

U kunt hier beneden op de regel klikken om de pagina te openen:

Hoofdstuk 1, Een schemerig begin

Hoofdstuk 2, Het lichtschijnsel neemt toe

Hoofdstuk 3, Gasverlichting in de eerste wereldoorlog

Hoofdstuk 4, 1919 - 1923 De laatste jaren

Bijlage: Enige cijfers en getallen (brutokosten) van de straatverlichting

Literatuur

Chronologie

Noten