Enige aspecten van de wijze van belastingheffing in Drenthe in de periode 1795-1805

Coevorder Cahier nr. 8, door drs. R. Nijmeijer

Belasting en bestuur in Drenthe

Het bestuur

Bestuur en belastinginning

De wijze van inning

De beschreven middelen

De onbeschreven middelen

De verpachting van de onbeschreven middelen

De heffing door middel van collecte

Overige belastingen en bijzondere heffingen

Het toezicht op het inningsapparaat

Samenvatting, conclusies en bijlagen

Bijlage 1 Schatbeurders in Drenthe over de periode 1795-1805

Bijlage 2 Belastingpachters over de periode 1794-1805

Bijlage 3 Collecteurs in Drenthe over de periode 1794-1803

Bronvermelding