Coevorden’s ontzet in 1672.

In het culturele jaar 2022 herdenken we dat het 350 jaar is geleden dat onze stad Coevorden werd ontzet.
In het rampjaar 1672 waren we in oorlog met Frankrijk en Engeland, maar ook met de bisschoppen van Munster en Keulen. De regering radeloos, het volk redeloos, het land reddeloos. De vorst-bisschop van Munster, Bernard van Galen, nam Coevorden in met behulp van moderne artillerie zoals mortieren waardoor hij de bijnaam “Bommen-Berend” kreeg. Het beleg duurde tien dagen waarna de stad Coevorden in juli werd veroverd.
Zwolle en Kampen waren al eerder door zijn legermacht ingenomen. Omdat de Munsterse troepen, een leger van huursoldaten, zich schandalig gedroegen vluchtten vele inwoners weg naar o.a. de stad Groningen. Zo ook koster en schoolmeester Meindert van der Thijnen (van Tienen) met zijn vrouw en kind.

In Groningen probeerde Meindert van der Thijnen contact te leggen met de legercommandant Carl Rabenhaupt, die de stad Groningen met succes op de aanval van Bommen Berend in augustus had verdedigd. Dit wordt op 28 augustus in Groningen elk jaar daarom nog steeds groots gevierd. Meindert probeerde Rabenhaupt te overtuigen voor een aanvalsplan om de vesting Coevorden te heroveren op de bisschop van Munster. Op een geschetste plattegrond van de vesting Coevorden had van der Thijnen alle strategische punten opgetekend. Rabenhaupt had eerst geen interesse maar ging na aandringen van van der Thijnen uiteindelijk akkoord. Plannen werden gesmeed en op 30 december werd het aanvalsplan ten uitvoer gebracht waardoor met behulp van biezenmatten over de bevroren grachten en op drie verschillende plaatsen met grote legermacht de vesting Coevorden werd geïnfiltreerd. Geholpen door de mistige omstandigheden werden twee jonge trommelaars in het strijdgewoel snel over de wal gebracht. Met grote moed renden zij naar de Markt en het kasteel en speelden de Prinsenmars. De Munsterse soldaten raakten daardoor in paniek en sloegen massaal op de vlucht. Coevorden was in een uur tijd weer vrij.

Dit jaar gaan we als Culturele gemeente Van Drenthe deze gebeurtenis uitgebreid herdenken en vieren en zijn er heel veel activiteiten. Het belooft een groot spektakel te worden. 
Nieuwsgierig geworden of wil je de organisatie ergens in meehelpen? Zie voor alle activiteiten https://www.cultureelcoevorden.nl/

Zie ook:
https://geschiedeniscoevorden.nl/coevorden/jaartallen-en-gebeurtenissen/de-17e-eeuw/de-bevrijding-van-coevorden-1672